معرفی دوره خلاقیت در هنر

به نظر می‌رسد نوآوری و خلاقیت در همه امور، چه کوچک و چه بزرگ راهبردی مناسب برای مانایی است و لذا دانش و به‌کارگیری مهارت خلاقیت در خلق اثر یا کالا که بر اساس نظریه‌های رویکردها و دیدگاه‌های اولیه شناسایی شده است، تاثیری مطلوب بر پرورش خلاقیت برای جذب مخاطب دارد. با توجه به اهمیتی که پرورش خلاقیت در اثر یا محصول دارد، پرورش خلاقیت باید یکی از ارکان اصلی آموزشی باشد.

مدرسین دوره MBA شریف

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

نمونه محتوا

پخش ویدیو
X