معرفی دوره EMBA

دوره مدیریت کسب و کار خدمات آموزشی (EMBA) متشكل از مجموعه‌اي از دروس نظري و مهارتي است. مجموع ساعات آن 250 تا 300 ساعت مي‌باشد كه در طول حداقل 1 و حداكثر 2 سال قابل اجرا است.

اهداف برگزاري دوره

 • توانمندی و توان افزایي مدیران كسب و كارهای حوزه آموزش در زمينه مهارت‌های نوآوری و مدیریت و بازاریابي و فروش
 • متناسب سازی قواعد بازاریابي و برند سازی با كسب و كار دانش پذیران دوره
 • شناسایي مسائل بازارهای كسب و كار و تقویت تفكر راه حل محورانه برای حل مسائل
 • آشنایي با مفاهيم كلي مدیریت بازاریابي و مفهوم و چيستي آن
 • برخورداری از تفكر كارآفرینانه به معني كشف و خلق فرصت‌ها
 • یادگيری نحوه ارزیابي فرصت‌های بازار و توانایي بهره مندی از فرصت‌ها برای ارزش آفریني

توانایی دانش پذیران در پایان دوره

 • آشنایي مفاهيم كلي مدیریت بازاریابي
 • آشنایي با مهارت‌های مدیریتي لازم برای راه اندازی كسب و كار
 • تسلط بر مهارت‌های بازاریابي و فروش
 • آشنایي با تكنيک‌های بازاریابي دیجيتال
 • آشنایي با برندسازی محصولات و خدمات
 • آشنایی با تحقيقات و مطالعه و امكان سنجي بازار
 • آشنایي با ابزارهای نوین بازاریابي
 • تسلط بر اصول مذاكره حرفه‌ای در مذاكرات تجاری
 • توانایي آماده سازی مدل كسب و كار

ویدیو معرفی دوره

پخش ویدیو

مدرسین دوره EMBA

دکتر مهدی آهنگری

دکترای مدیریت آموزشی

مدرس دانشگاه

مهندس آرش نوروزی

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

مدرس دانشگاه

دکتر منصور شیرزاد

دکترای تخصصی مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدرس دوره های کسب و کار

مهندس فیروز حسین زاده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – مدیریت استراتژیک

مدرس دوره های کسب و کار

دکتر چاپی

ویژگی های آکادمی ما

ارائه مدرک معتبر

کلاس های آنلاین / حضوری

پشتیبانی آنلاین

مدرسین مجرب

X