معرفی دوره Sketch

اصطلاح اسکچ بر گرفته از لغت ایتالیایی (Schizzo) در گرایش طراحی به عمل طراحی سریع دستی و ترسیم پیرامونی اشیاء گفته می‌شود. اسکچ به عنوان سریعترین و ساده‌ترین راه بیان بصری در طراحی شناخته می‌شود. لذا اسکچینگ، ابتدایی‌ترین واسطه در فرایند طراحی است.
ما در این دوره تلاش داریم تا در مرحله‌ی اول اصول اسکچ را به دانش‌پذیران آموزش داده شود.

مدرسین دوره MBA شریف

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

دکتر برزگر خلیلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است 

نمونه محتوا

پخش ویدیو
X