اداره برق

جلسه در تاریخ 18 / 11 / 1401 ساعت  8:00 صبح با حضور 26 نفر از مدیران و همچنین مدیر محترم منابع انسانی شرکت صنعت برق تهران در محل ساختمان توسعه مدیریت صنعت برق تهران تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه مدیرعامل محترم شرکت برق منطقه­ای تهران جناب آقای دکتر قراگوزلو، ضمن خوش آمد گویی به حضار در جلسه، هدف کلی این دوره و اهمیت ویژه آن را برای صنعت برشمردند، در ادامه جناب آقای دکتر آهنگری رئیس مجتمع آموزشی و پژوهشی ثمین نیز ضمن خوش آمد گویی خلاصه‌ی دوره­ی توانمند سازی مدیران صنعت برق و علت استفاده از رویکرد “کوچینگ” و جایگاه آن در مدیریت صنعت را بیان کردند.

کوچینگ
جلسه اول کوچینگ

به دنبال آن ارائه مطالب توسط اساتید دوره جناب آقای افشین محمد و سرکار خانم سودا محمدزاده محجوب در خصوص آشنایی مدیران شرکت صنعت برق با مفاهیم اولیه کوچینگ صورت گرفت. پس از توضیحاتی در رابطه با مفهوم “کوچینگ” از مدیران خواسته شد دستاوردی را که انتظار دارند در پایان دوره بدست آورند بر روی کاغذ برای خود یادداشت کنند. در ادامه­ی جلسه مفاهیم به صورت مثال­های بازخوردی توضیح داده شد؛ هریک از افراد تمایلات و انگیزه­های خود راجع به هدف مطرح شده در مثال گفته شده را عنوان کردند.

در این میان تعدادی از افراد با طرح سوال­هایی به طریقی با نحوه­ی کوچ کردن آشنا شدند. درضمن با صحبت و مشارکت فعال تعدادی از مدیران، برخی از آنها چالش­های حوزه مدیریت خود را عنوان نمودند، که  با استفاده از روش­ها و اهداف راهبردی کوچینگ درصدد پیدا کردن راه حل برآمدند. علاوه این عواملی برای رشد فردی و همچنین رشد سازمانی برای مدیریت بهتر و کارآمد مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت؛ بدنبال این مطلب پرسشنامه­ای را به مدیران جهت ارزیابی توانایی­های خود ارائه نمودند و در آخر هریک از افراد طبق امتیازهای بدست آمده، مورد بررسی قرار گرفتند.

پیام بگذارید

X