coach1

جلسه در تاریخ 25 / 11 / 1401 ساعت  8:00 صبح با حضور 27 نفر از مدیران و همچنین مدیر محترم منابع انسانی شرکت صنعت برق تهران در محل ساختمان توسعه مدیریت صنعت برق تهران تشکیل گردید.

در ابتدای جلسه با پخش تلاوتی چند از کلام الله مجید و سپس پخش سرود ملی آقای دکتر آهنگری-مدیر عامل محترم شرکت مهندسی ثمین تراشه- ضمن خیر مقدم، توضیحات لازم را در رابطه با جلسات پیش رو مطرح نمودند.

به دنبال آن ارائه مطالب توسط اساتید دوره جناب آقای افشین محمد و سرکار خانم سودا محمدزاده محجوب در خصوص مسیر یادگیری کوچینگ و نحوه آشنایی مدیران شرکت صنعت برق با مفاهیم اولیه کوچینگ صورت گرفت. پس از توضیحات لازم، سرکار خانم سودا محجوب در مورد مطالعه پرپوزال ارائه شده در مورد مفاهیم کوچینگ و همچنین چالش های مورد نظر مدیران در صنعت برق (که به عنوان تمرین جلسه اول ارائه کردند) مطالبی بیان شد.

coach2

در این میان با گفتگو و مشارکت فعال تعدادی از مدیران، برخی از آنها چالش­های حوزه مدیریت خود را عنوان نمودند، که  با استفاده از روش­ها و بزارهای کوچینگ درصدد پیدا کردن راه حل برآمدند. علاوه بر این عناوین نحوه یادگیری و چرایی های درونی هر فرد دوباره مرور شد و همچنین در مورد عبارات کلیدی جلسه قبل موارد زیر را افراد جلسه مطرح کردند:

سوال را با سوال جواب دادن، انگیزه ها، ساخت امید، تعامل بین فردی، تعامل نسبتا پایدار در رفتار، خودآگاهی، هر فردی توانمندی های به خصوصی دارد، فکر رو به رشد و تفکر ثابت، زورگویی و قدرت، مفهوم کوچ.

به طور خلاصه در قسمت دوم جلسه،‌ موارد ذیل عنوان شد:

مدیر به مثابه رهبر اکستر

– تعریف کوچینگ، منتورینگ، مشاوره و ویژگی های هر حوزه.

از شرکت کنندگان خواسته شد تفاوت کوچینگ با منتورینگ و مشاوره را برای خود یادداشت کنند و بیان کنند. در ادامه یک بازی مهارتی خاص انجام شد که از حضار خواسته شد بعد از انجام بازی، نظر خود را در مورد نکاتی که از بازی برداشت کردند را بیان کنند که در نتیجه بیان آن در یادگیری مفهوم کوچینگ بسیار به همه افراد کمک کرد.

در انتها جلسه مجدداٌ پشتیبانان به افراد عضو گروه های خود در جهت آشنایی و تعامل بیشتر معرفی شدند. ضمناً مقرر شد در مدت بین دو جلسه پشتیبانان دوره درخصوص موارد درخواستی و ارائه مطالب مورد نیاز به فراگیران بصورت فردی یا جمعی پیگیری نمایند.

پیام بگذارید

X